Hazine ve Maliye Bakanlığının 06/10/2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/51 numaralı TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’i ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin No: 2008-32/34 Nolu Tebliğ’in mülga 8’inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a dair 85 Sayılı Kararı ile belirlenen esaslara açıklık getirildiği ve 85 sayılı Kararla 32 sayılı Karara eklenen Geçici 8’inci maddede bahsedilen hâllerin (“istisnalar” şeklindeki ifade edilerek) belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bu makalede, bahsedilen istisnalara ilişkin bir kısım değerlendirmelere yer verilmiştir.

➙ Hazine ve Maliye Bakanlığının 2018/32-51 Sayılı Tebliğindeki İstisnalar Hakkında Değerlendirmeler