Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay tarafından kabul edilen bir kısım prensipleri, Kanun hükmüne dönüştürmüştür. Bunlardan birisi de tasfiyesi tamamlanmış anonim şirketlerin ek tasfiyesi veya ihyasına imkân tanımasıdır.  

TTK m. 547 maddesiyle ilgili olarak yaptığımız incelemeyi ekte bulabilirsiniz. 

➙ Ek Tasfiye