Sermaye şirketleri, kurucularına veya ortaklarına çeşitli borçların yüklendiği yapılardır. Sermaye şirketlerinin en yaygınlarından biri olan anonim ortaklıklar, kuruluş gayeleri ve tabi oldukları hükümler itibariyle, diğerlerinden ayrı bir yerdedir. Anonim ortaklık kuranlar, özünde sadece sermaye taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Öğretide "tek borç ilkesi" olarak da adlandırılan bu borcu, ekli makalemizde irdeledik. 

➙ Anonim Ortaklıklarda (Şirketlerde) Tek Borç İlkesi