Kefalet, herhangi bir kişinin borçlarının yerine getirilmesi ile ilgili olarak verilen şahsi teminatı ifade eder. 5098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, kefalet sözleşmesine ilişkin hususlarda önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin etkileri, zaman içerisinde daha net şekilde görülecektir.

Kefalet sözleşmesini, yürürlükten kaldırılan 818 sayılı Borçlar Kanunu ve yazıldığı tarih itibariyle henüz yürürlüğe girmemiş olan 5098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerini dikkate alarak irdeleyen makalemize ekte ulaşabilirsiniz.

➙ Kefalet Sözleşmesi