Kanunlardaki birkaç istisna dışında elle atılan imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran elektronik imza, günümüzde son derece yaygın kullanılan bir teknik imkândır. Bu teknik imkânı sağlayanların, tıpkı bankalar gibi güven kuruluşu niteliği taşımaları, olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu koşul, beraberinde ağır  hukuki sorumluluğu da getirir. Elektronik imzanın olmazsa olması niteliğindeki elektronik sertifika sağlayıcılarının hukuki sorumluğunu incelediğimiz ve İzmir Barosu Dergisi'nin 2011 yılı Nisan sayısında yayımlanan makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

➙ Elektronik Sertifika Sağlayıcısı ve Hukuki Sorumluluğu