Gelişen teknoloji, gerçek kişilerin imzalarını elektronik ortamda da atabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu teknolojik gelişmeye kayıtsız kalamayan hukuk, elektronik imza kavramını benimsemiş ve kurallarını oluşturmuştur. Ancak elektronik imza, gerçek kişilere tanınmış bir olanaktır. Oysa tüzel kişilerin de elektronik ortamda imza atmaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişilerin elektronik ortamda atacakları imzalar sayesinde giderilmeye başlanmış ise de, tüzel kişinin kendi unvanı ile elektronik imza etkisine sahip imza atmasına yönelik ihtiyaç, kısmen de olsa ancak elektronik mali mühür kavramı ile karşılanmıştır. Böylece tüzel kişilerin de bir anlamda elektronik imzaya sahip olabilmesinin hukuki yolu açılmıştır. 

2010 yılında İzmir'de birincisi düzenlenen Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nda Akademik Bildiri olarak sunduğumuz ekli metinde, bu konu irdelenmektedir.

➙ Hukuki Açıdan Elektronik Mali Mühür Kavramı